За нас

Во рамки на проектот “Обезбедување на подршка за поголема самоодржливост и помош на заедницата” изработен е бизнис план за фондација(социјално претпријатие) за кој е добиен грант од UNHCR.

Oд самиот почеток на 27.03.2018 Фондацијата Мермерен Сјај Скопје си постави високи цели со цел помош на социјално ранливи категории за вработување на лица од овие категории преку воведување на 7 услуги за четири категории на јавни површини и објекти

  • Метење и миење на сервисни улици
  • Отстранување на графити и чистење и миење на споменици
  • Отстранување на графити на фасади
  • Миење на гробни места и уредување на свеќи и цвеќе на гробни места