News

Нова веб страна за потребите на фондацијата Мермерен Сјај

Фондацијата Мермерен Сјај пушти во употреба веб страна преку која може да се нарачаат и испорачаат следниве услуги: Метење и миење на сервисни улици Миење и уредување на гробни места и поло