Нова веб страна за потребите на фондацијата Мермерен Сјај

Фондацијата Мермерен Сјај пушти во употреба веб страна преку која може да се нарачаат и испорачаат следниве услуги:

  • Метење и миење на сервисни улици
  • Миење и уредување на гробни места и
  • положување цвеќе на гробни места