Чистење улици

20.00 ден

Чистење и метење на улици се наплатува по метар квадратен во полето подолу внесете квадратура за која сакакте да се изврши услугата.